4 شهریور 1396
تحويل دائم سه واحد گازي نيروگاه منتظرقائم

تحويل دائم سه واحد گازي نيروگاه منتظرقائم

البرزتوربين واحدهاي چهار، پنج و شش گازي نيروگاه منتظرقائم را تحويل دائم داد. تعميرات اساسي سه بخش الكترونيك، مكانيك و ابزاردقيق، RI كمپرسور و تامين مواد مصرفي و تامين قطعات سه واحد گازي اين نيروگاه را در اسفند سال 95 در دستور كار شركت البرز توربين قرار گرفت.
15 شهریور 1396
عسلويه

تحويل دائم 2 واحد نيروگاه نيشابور

واحدهاي گازي G11 و G12 نيروگاه سيكل تركيبي نيشابور سه شنبه 12 تير ماه 97 تحويل دائم گرديد.
1 مهر 1396
البرز توربين نيروگاه بانيانس

البرز توربين نيروگاه بانيانس را بازسازي مي كند

شركت البرز توربين تعميرات اساسي، تامين قطعات و نوسازي يك واحد توربين گازي بانيانس سوريه را برعهده گرفت.
10 مهر 1396

دستاوردي جديد در سبد خدمات البرز توربين

براي نخستين بار شركت البرز توربين تعميرات اساسي تجهيزات كمكي توربين بخار را آغاز كرد. اين پروژه تعمیرات اساسي تجهيزات جانبي واحد يك بخار نيروگاه سيكل تركيبي منتظر قائم است
15 مهر 1396
زمستان پركار البرزتوربين

زمستان پركار البرزتوربين

تعميرات اساسي و بازديد از مسير داغ چهار واحد گازي نيروگاه سيكل تركيبي منتظر قائم در دستور كار البرز توربين قرار گرفت. توربين هاي F9 واحد هاي دو و سه اين نيروگاه بازديد مسير داغ و واحد هاي يك و چهار بازديد محفظه احتراق خواهند داشت.
30 مهر 1396
نيروگاه سيكل تركيبي نيشابور

نيروگاه سيكل تركيبي نيشابور

البرز توربين تعميرات اساسي و بازديد از مسير داغ چهار واحد گازي نيروگاه سيكل تركيبي نيشابور را زمستان امسال به انجام خواهد رساند. توربين هاي F9 واحد هاي G15 و G16 اين نيروگاه بازديد مسير داغ و واحد هاي G13 و G14 تعميرات اساسي مي شود.
1 آبان 1396
بهره برداري از واحد 106 فاز 19 پارس جنوبي

بهره برداري از واحد 106 فاز 19 پارس جنوبي

البرز توربين بهره‌داري توربو كمپرسور واحد 106 فاز 19 پارس جنوبي را بر عهده گرفت. اين پروژه 6 ماهه از 16 شهريورآغاز شده و در آن البرز توربين بهره‌برداري از توربوكمپرسور زوريا را در دست كار دارد.
3 آبان 1396
ورزش و تفريح البرزي ها در ارنگه

ورزش و تفريح البرزي ها در ارنگه

اولين تور ورزشي- تفريحي يك روزه كاركنان با حضور مدير عامل جديد شركت البرز توربين 27 مهر ماه برگزار شد. اين برنامه با پياده‌روي سبك از روستاي گوراب واقع در جاده چالوس آغاز و به سمت چشمه ارنگه ادامه پيدا كرد.
6 آبان 1396
البرز توربين نيروگاه بانيانس

البرز توربين نيروگاه بانياس را بازسازي مي كند

شركت البرز توربين تعميرات اساسي، تامين قطعات و نوسازي يك واحد توربين گازي بانيانس سوريه را برعهده گرفت.
10 آبان 1396
البرزي‌ها بر هفت قله

البرزي‌ها بر هفت قله

تیم کوهنوردی شرکت البرز توربین روز جمعه 28 مهر، در یک پیمایش سنگین، همراه تیم توگا خط الراس قله دارآباد به توچال را طی كرد. اين برنامه از ساعت 3:15 بامداد آغاز و ساعت 03:50 حركت به سمت قله صورت گرفت.
11 آبان 1396
تعميرات نيمه اساسي 2 واحد گازي بمپور

تعميرات نيمه اساسي 2 واحد گازي بمپور

با همت و مهارت همكاران متخصص البرز توربين، اورهال موفقيت آميز واحدهاي1، 3 و 4 نيروگاه شيروان كمتر از زمان هاي تعهد شده در قرارداد به اتمام رسيد.
20 آبان 1396
بهره‌برداري از پست هاي برق فاز 13 پارس‌جنوبي

بهره‌برداري از پست هاي برق فاز 13 پارس‌جنوبي

روند راه‌اندازي و بهره‌برداري از 10 پست برق فاز 13 پارس جنوبي توسط البرز توربين در حال انجام است.
1 بهمن 1396

زمستانه هاي البرز توربين

واحد 401 پروژه تعمير و بازسازي قطعات و انجام تعميرات دوره‏اي و اضطراري توربين‏هاي F5 مجتمع گاز پارس جنوبي ابتداي دي تحويل موقت شد.
10 بهمن 1396
نيروگاه سيكل تركيبي نيشابور

نيروگاه سيكل تركيبي نيشابور

واحد دو گازي نيروگاه سيكل تركيبي نيشابور (G12) تحويل موقت گرديد. بازديد مسير داغ (HGPI) اين واحد 25 روزه انجام و سه شنبه سوم بهمن تحويل شد. پيش از اين شركت البرز توربين تعميرات اساسي و RI روتور واحدهاي G11 و G12 اين نيروگاه را به انجام رسانده و ابتداي سال 96 تحويل موقت داده است.
12 بهمن 1396
تحويل دائم سه واحد گازي نيروگاه منتظرقائم

نيروگاه سيكل تركيبي منتظر قائم

تعميرات نيمه اساسي و بازديد مسير داغ واحد 2 گازي نيروگاه منتظر قائم 11 بهمن آغاز و طي 25 روز تحويل شد. تعميرات اساسي و بازديد از مسير داغ چهار واحد گازي نيروگاه سيكل تركيبي منتظر قائم در دستور كار البرز توربين قرار دارد.
گروه مپنا