8 تیر 1400
راه اندازي واحد 2 نيروگاه فارس

راه اندازی واحد 2 گازی نيروگاه سيكل تركيبی فارس

واحد 2 گازي نيروگاه سيكل تركيبي فارس كه تعميرات بر روي آن در مورخ 5 فروردين 1400 آغاز گرديده بود در روز دوشنبه مورخ 10 خرداد 1400 با موفقيت به اتمام رسيد و واحد با شبكه سراسري برق سنكرون گرديد.
7 تیر 1400
اورهال كرمان Alborzturbine.com

تحويل موقت واحد 6 گازی نيروگاه سيكل تركيبی كرمان

تعميرات اساسي بر روي واحد 6 گازي نيروگاه سيكل تركيبي كرمان پايان يافت و روز دوشنبه مورخ 31/03/1400 به كارفرما تحويل موقت گرديد.
6 تیر 1400
البرزتوربين مپنا - تعميرات نيروگاه منتظر قائم

راه اندازی واحد 6 گازی نيروگاه شهيد منتظرقائم (عج)

شركت مهندسي و پشتيباني نيروگاهي البرزتوربين با بهره گيري از بالاترين سطح كيفي خدمات نيروگاهي، تعميرات اساسي توربين GE F9 واحد 6 گازي نيروگاه شهيد منتظرقائم (عج) باموفقيت به اتمام رسانيد.
30 بهمن 1396
سه واحد فاز 13 در مرحله راه اندازي

سه واحد فاز 13 در مرحله راه اندازي

توربو كمپرسورهاي سه واحد فاز 13 پالايشگاه پارس جنوبي در مرحله راه اندازي است.
18 بهمن 1396
بازديد كارشناسان پالايشگاه حيان سوريه از البرز توربين

بازديد كارشناسان پالايشگاه حيان سوريه از البرز توربين

مديران و كارشناسان شركت پالايشگاه حيان سه شنبه 17 بهمن از روند تعمير روتور توربين SGT400 توسط البرز توربين بازديد كردند.
15 بهمن 1396
برگي ديگر از كارنامه البرز توربين

برگي ديگر از كارنامه البرز توربين

تعميرات اساسي تجهيزات كمكي واحد يك توربين بخار منتظر قائم به اتمام رسيد.
12 بهمن 1396
تحويل دائم سه واحد گازي نيروگاه منتظرقائم

نيروگاه سيكل تركيبي منتظر قائم

تعميرات نيمه اساسي و بازديد مسير داغ واحد 2 گازي نيروگاه منتظر قائم 11 بهمن آغاز و طي 25 روز تحويل شد. تعميرات اساسي و بازديد از مسير داغ چهار واحد گازي نيروگاه سيكل تركيبي منتظر قائم در دستور كار البرز توربين قرار دارد.
10 بهمن 1396
نيروگاه سيكل تركيبي نيشابور

نيروگاه سيكل تركيبي نيشابور

واحد دو گازي نيروگاه سيكل تركيبي نيشابور (G12) تحويل موقت گرديد. بازديد مسير داغ (HGPI) اين واحد 25 روزه انجام و سه شنبه سوم بهمن تحويل شد. پيش از اين شركت البرز توربين تعميرات اساسي و RI روتور واحدهاي G11 و G12 اين نيروگاه را به انجام رسانده و ابتداي سال 96 تحويل موقت داده است.
20 آبان 1396
بهره‌برداري از پست هاي برق فاز 13 پارس‌جنوبي

بهره‌برداري از پست هاي برق فاز 13 پارس‌جنوبي

روند راه‌اندازي و بهره‌برداري از 10 پست برق فاز 13 پارس جنوبي توسط البرز توربين در حال انجام است.
11 آبان 1396
تعميرات نيمه اساسي 2 واحد گازي بمپور

تعميرات نيمه اساسي 2 واحد گازي نيروگاه بمپور

با همت و مهارت همكاران متخصص البرز توربين، اورهال موفقيت آميز واحدهاي1، 3 و 4 نيروگاه شيروان كمتر از زمان هاي تعهد شده در قرارداد به اتمام رسيد.
6 آبان 1396
البرز توربين نيروگاه بانيانس

البرز توربين نيروگاه بانياس را بازسازي مي كند

شركت البرز توربين تعميرات اساسي، تامين قطعات و نوسازي يك واحد توربين گازي بانيانس سوريه را برعهده گرفت.
1 آبان 1396
بهره برداري از واحد 106 فاز 19 پارس جنوبي

بهره برداري از واحد 106 فاز 19 پارس جنوبي

البرز توربين بهره‌داري توربو كمپرسور واحد 106 فاز 19 پارس جنوبي را بر عهده گرفت. اين پروژه 6 ماهه از 16 شهريورآغاز شده و در آن البرز توربين بهره‌برداري از توربوكمپرسور زوريا را در دست كار دارد.
10 مهر 1396
دستاوردي جديد در سبد خدمات البرز توربين

دستاوردي جديد در سبد خدمات البرز توربين

براي نخستين بار شركت البرز توربين تعميرات اساسي تجهيزات كمكي توربين بخار را آغاز كرد. اين پروژه تعمیرات اساسي تجهيزات جانبي واحد يك بخار نيروگاه سيكل تركيبي منتظر قائم است
English