نيروگاه سيكل تركيبي كرمان
نيروگاه سيكل تركيبی كرمان
15 بهمن 1395
نيروگاه خليج فارس بندرعباس
نيروگاه خليج فارس بندر عباس
15 بهمن 1395
 

نيروگاه سيكل تركيبی فارس

 

تعمیرات اساسی MI + RI بروی واحد ۵ گازی در مدت زمان ۸۰ روزاین تعمیرات که بالاترین سطح تعمیرات بر روی واحدهای نیروگاهی GE می باشد در تمامی بخش های مکانیک توربین کمپرسور، مکانیک تجهیزات جانبی، ژنراتور ، الکتریک و ابزار دقیق توسط پرسنل شرکت مهندسی و پشتیبانی البرز توربین به انجام رسیده است. تعمیرات اساسی MI بر روی واحد ۲ و ۳ گازی که هر کدام ۴۵ روز زمان خواهد برد و در واحد ۲ گازی هم اکنون در حال انجام است.
 
 
English