6 تیر 1400
البرزتوربين مپنا - تعميرات نيروگاه منتظر قائم

راه اندازی واحد 6 گازی نيروگاه شهيد منتظرقائم (عج)

شركت مهندسي و پشتيباني نيروگاهي البرزتوربين با بهره گيري از بالاترين سطح كيفي خدمات نيروگاهي، تعميرات اساسي توربين GE F9 واحد 6 گازي نيروگاه شهيد منتظرقائم (عج) باموفقيت به اتمام رسانيد.
English