سرمايه های شركت البرز توربينمنابع انساني:
نيروي انساني شركت البرز توربين ارزشمندترين منبع اين شركت است و حدود 150 نيروي متخصص در صف و ستاد اين شركت مشغول به كار هستند. كارمندان، تكنسين‌ها، مهندسان و مديران اين شركت جلب رضايت مشتريان را همواره سرلوحه كار خود قرار مي‌دهند و بنا بر ارزش‌هاي گروه مپنا و ماموريت شركت مرزهاي دانش خود را گسترش و به كارفرمايان خدمت‌رساني و در راه رشد صنعت كشور گام برميدارند.

ابزار آلات‌عمومي و ابزار مخصوص:
شركت البرز توربين با در اختيار داشتن انبار كامل تجهيزات سبك و سنگين در تعميرات ادوات انواع توربين از شركت‌هاي پيمانكار رقيب گامي جلوتر است. در اختيار داشتن ابزار مخصوص تعميرات اساسي، تجهيزات بازرسي و تست‌هاي غيرمخرب، تجهيزات بالانس در سايت، تجهيزات اندازه‌گيري دقيق و كنترل كيفيت، تجهيزات ماشين‌كاري، جوشكاري، ريخته‌گري و عمليات پيشرفته از ديگر عوامل پيشتازي البرزتوربين در خدمترساني مناسب مي‌باشد. به روزرساني تجهيزات مهندسي و اجرايي همواره پيشرفت عمده در كوتاه‌سازي زمان و سهولت در اجرا و تحويل پروژه‌ها را براي البرز توربين پي دارد.


English