توانمندی های شركت البرز توربين

حوزه فعاليت البرز توربين را به صورت كلي در دو دسته ارائه خدمت و تامين قطعات دسته بندي مي شود. اين شركت كه همواره در ارائه خدمات و تامين قطعه پشتوانه گروه مپنا را دارد، در برخي قراردادها به صورت مجزا و در برخي قراردادها هم راستا با بقيه شركت‌هاي توليدي و خدماتي گروه مپنا به ارائه خدمت و تامين قطعه پروژه‌ها مي‌پردازد.

تامين: از مهمترين خدمات قابل ارائه اين شركت تامين قطعات سبك و سنگين مورد نياز بازسازي و تعميرات اشاره كرد. حدود 600 تامين كنندگان در حوزه‌هاي مختلف در وندور ليست اين شركت مي باشد. البرز توربين با شناسايي نياز بازار و ارتقاء ليست تامين‌كنندگان خارجي و داخلي همواره مطمئن‌ترين تامين‌كننده گروه مپنا است.

سرويس: قراردادهاي بلندمدت در نگهداري و تعمير، بازسازي و نوسازي در صنايع نيروگاهي، نفت، گاز و پتروشيمي، خدمات تعميرات اساسي (overhaul) ، بازديد مسير داغ (HGPI)، بازديد محفظه احتراق (CI)، خدمات بلند مدت LTSA، خدمات بالانس روتور، آسيب‌شناسي،تست عملكرد توربين، تست راه اندازي، بهره برداري تامين قطعات اصلي و تجهيزات جانبي حوزه انرژي و نفت و گاز از اعم فعاليت‌هاي البرز توربين است.

محصولات تحت پوشش اين شركت شامل توربين هاي گاز نيروگاهي و توربين هاي صنعتي مي شود.
خدمات توربين گازي زيمنس (V94.2)، توربين گازي Frame 9 ساخت شركت GE، توربين گازي Frame 5 و Frame 6 ساخت شركت GE وALSTOM، توربين گازي GT13E2 ساخت شركت ALSTOM، توربين گازي MS5002 ساخت شركت NOUVO PIGNONE ايتاليا و توربين گازيBBC9 در شناسنامه كاري اين شركت قرار دارد. همچنين توربين هاي صنعتي زيمنس مدل SGT600و SGT400 در تخصص كارشناسان البرز توربين مي باشد. علاوه بر خدمات نيروگاه‌هاي گازي، سيكل تركيبي و بخار اين شركت با بهره‌گيري از نيروي انساني مجرب، در نصب و راه‌اندازي تجهيزات نيروگاه‌ها و ايستگاه‌هاي تقويت فشار گاز بيش از 50 پروژه موفق عمل كرده است.


English