فرم ارتباط با مشتريان

فرم ارتباطات با مشتريان به منظور ارتباط مستقيم كارفرمايان با واحد ارتباطات بازار شركت مهندسی و پشتيبانی نيروگاهی البرز توربين طراحي شده است. خواهشمند است با تكميل نمودن تمامي سوالات ما را در پاسخگويي بهتر ياري فرماييد.
چنانچه نياز به رسيدگي فوري به درخواست، شكايت و … وجود دارد با شماره مستقيم 35119373 (26) 98+ ، آقای فرشيد زندی، كارشناس ارتباطات بازار تماس حاصل فرماييد.

    English