مراجع محترم اين فرم به منظور ارتباط مستقيم كارفرمايان با واحد ارتباطات بازار طراحي شده است. خواهشمند است با تكميل نمودن تمامي سوالات ما را در پاسخگويي بهتر ياري فرماييد. چنانچه نياز به رسيدگي فوري به درخواست، شكايت و ... وجود دارد با شماره مستقيم 35119373 (26) 98+ واحد ارتباطات بازار تماس بگيريد.

    گروه مپنا